Lokaler - BRF

 

 

 Ombyggnad lokal till bostadsrätt 


Kortfattat så bidrar det till en bättre ekonomi för föreningen samt att man utnyttjar alla ytor. När ni säljer ytan till oss så får ni in pengar i form av en köpeskilling och när lägenheten är färdig så får ni in nya medlemmar som bidrar till fler stadiga hyresintäkter.

Många föreningar sitter ovetandes om att det går att skapa lägenheter/bostadsrätter av dom flesta utrymmen. Många föreningar har tidigare haft sopnedkast och sopsortering i fastigheten, då dessa flyttas ut och blir fristående så kan man utnyttja den lokalen för att bygga om till en ny bostad idag. Fler exempel är, stora cykelrum, stora tvättstugor dessa kan oftast göras mindre och göra resterande yta till bostadsrätt.

Många föreningar vi varit i kontakt med har haft lokaler som dom hyrt ut för olika ändamål exempelvis butik, lagerlokal, kontorslokal. Men ofta är det osäkra hyresgäster som flyttar ut, går i konkurs eller liknande. Resultatet är förlorade hyresintäkter.

Det är där vi kommer in i bilden och skapar bostäder av lokalerna.

Vill ni se mer om gamla soprum och cykelrum som blivit bostäder, spana in nedan!

 

 

Soprum Aspudden Soprum/cykelrum

Sammanfattning


• Vi ser över lokalen om det uppfyller kraven för att byggas om till bostad

• Vi lämnar ett anbud, samtidigt jobbar vi parallelt med ritningar för bostaden

• Vid accepterat anbud sätter vi ihop alla handlingar till stadsbyggnadskontoret

• Köpesumman betalas ut till föreningen, vi börjar betala månadsavgift för lokalen

• När startbesked inkommit så drar byggprocessen igång, tid beror på omfattning

• När projektet är klart samlar KA in alla underlag, intyg, egenkontroller mm.

• Vi utför en slutbesiktning av lägenheterna med utomstående besiktningsman

• När stadsbyggnadskontoret fått alla underlag från KA skickas slutbesked ut

• Lägenheten är nu godkänd att tas i bruk och ny medlem kan nytta bostaden

Vill ni läsa några nyttiga tidningsartiklar där intervjuer med oss finns, där vi går in mer på djupet kring att bygga om lokal till lägenhet? Klicka vidare på länken nedan.

Intervjuer


 

Att ombilda lokal till bostadsrätt

Nedan följer en liten vägledning om hur en försäljning av en lokal/råvind normalt sätt går till och hur man bygger om lokal till lägenhet.

 


1,

Vi besiktigar lokalen/råvinden för att se om den uppfyller kraven att göra om till bostad.
Om det gäller en vind tittar vi på hur taken ser ut, hur det går att dra upp värme och vatten, om det inte finns hiss måste den frågan lösas eller söka dispens.

Om det gäller en marklokal tittar vi på om det behöver dräneras, markfukt, rörventiler som behöver flyttas och övriga tekniska saker för att den ska kunna byggas om till lägenhet och ev uteplats ?

Dagen krav på tillgänglighet är att alla nybyggda bostäder ska vara tillgängliga med rullstol. Det innebär att två trappsteg kan utgöra ett hinder för en bostad men oftast går det att lösa.


2,

Vi gör ett anbud som innehåller förutsättningarna för den anbudssumman som vi lämnat.
Där framgår tydligt vad som ingår och inte, meningen är att det inte ska komma upp eller innebära några extra kostnader på föreningen utöver det som är avtalat.

Mer detaljerat om åtaganden och skyldigheter upprättas i ett ombyggnadsavtal som båda parter ska godkänna.


3,

Om föreningen accepterar anbudet upprättas ett ombyggnads/upplåtelseavtal.
Där framgår tydligt vilka skyldigheter och förpliktelser respektive part har gällande ombyggnaden, när det ska vara klart och slutbesiktning osv.

Betalningsdatum skrivs in i avtalet, när föreningen tillhandahållit betalningen och avtalet är underskrivet övergår lägenheten ( ”lokalen” ) i våran ägo och vi börjar betala månadsavgift.

Det ska finnas med uppgifter på lägenhetsnummer, andelstal samt årsavgift.

Oftast stämmer föreningen av detta avtal med en egen jurist som oftast tillhandahålls av förvaltaren. Det händer att juristerna inte varit med om detta tidigare utan liknar det med en entreprenad vilket inte går att jämföra, i dessa fall brukar vi själva prata med juristen och förklara innebörden.


4,

Nu sätter vi igång och tar fram alla handlingar som behövs för att göra en bygganmälan.
För detta behövs följande:

Bygglovsritningar
Kontrollplan som ska innehålla organisation, underentreprenörer och hur projektet kommer genomföras samt en teknisk beskrivning.

Egenkontroll
Kvalitetsansvarig ( som är godkänd av stadsbyggnadskontoret och inte anställd hos oss ) Det är han som ska intyga att vi följer bygglovet och gällande regler.

Bygglovsritningar, här måste det finnas planritningar, sektionsritningar, fasadritningar samt situationsritning och ev konstruktionsritning.

När stadsbyggnadskontoret fått in alla handlingar brukar det ta ca åtta veckor under denna tid kallar stadsbyggnadskontoret till ett byggsamråd med våran kvalitetsansvarige, där går man igenom projektet och ser till att vi följer alla byggnormer och lagar.


5,

Efter byggsamråd utfärdas ett startbesked som innebär att vi får påbörja ombyggnaden.


6,

Information
Vi är tydliga med att informera alla boende samt avisera i god tid inför dagar då det förkommer mycket buller, vatten avstängningar osv.

I många fall kommer boende och hälsar på för att dom är nyfikna på vad som händer och hur det kommer bli.

Detta tycker vi bara är kul och har märkt att det i många fall blir ett samtalsämne i huset och skapar en ny gemenskap


7,

En ombyggnad för en lokal brukar ta ca 3-5 månader från startbesked beroende på hur många lägenheter som ska göras, 3-5 månader baseras på 1-2 lägenheter och 7-8 månader för en vindslägenhet


8,

Efter avslutade arbeten ska lägenheten slutbesiktigas, detta är inget krav från stadsbyggnadskontoret utan någon vi själva väljer att göra då vi vill lämna ifrån oss ett fullgott arbete och där det finns dokumenterat av en utomstående besiktningsman.

Föreningen kallas till besiktningen och förutom att besiktiga ytskikt och att lägenheten uppfyller alla krav på nybyggnation besiktigas även nya installationer som har med fastigheten att göra.

Ev fel och brister åtgärdas. I detta skede anmäler vi även lägenheten till lägenhetsregistret.

Alla nya lägenheter måste anmälas och få ett lägenhetsnummer, detta nummer är det som registreras hos myndigheterna och är inte att förväxla med föreningens register och nummer.


9,

Efter godkänd besiktning skickas alla intyg och dokumentation in till stadsbyggnadskontoret för att få ett slutbevis.

Innan slutbevis erhållits får lägenheten inte tas i bruk.

I detta skede går vi ut med lägenheten till försäljning, försäljningen sköts av mäklare och som vid alla andra försäljningar i föreningen ska den nya medlemmen godkännas.


10,

När slutbevis erhållits får föreningen en pärm med alla dokument så som Relationsritningar, intyg, egenkontroller, garantier osv.

Nu kan även lägenheten tas i bruk av den nya lägenhetsinnehavaren.

Meyer ByggPartner AB är ett företag som enbart jobbar med att bygga om lokaler och råvindar till attraktiva lägenheter.

Detta gör att vi är väldigt effektiva och väl inarbetade på att jobba i fastigheter där det bor grannar och kraven på att hålla rent samt att störa så lite som möjligt är stort.

Vi jobbar med tydlig information till dom kringboende och aviserar i god tid för vattenavstängningar eller dagar det kommer utföras mycket störande arbeten.

Grannar är alltid välkomna in för att följa vårat arbete och vi tycker det är en viktig del för att underlätta relationerna och berörda vet vad som händer i deras hus.

Vi jobbar enbart med underentreprenörer som är certifierade inom respektive område:

-  Rör enligt Säkert vatten
-  Våtrum enligt Byggkeramikrådet
-  Elektriker enligt Elsäkerhetsverket
-  Målare enligt Målarmästarförbundet
-  Kontrollansvarig enligt SITAC
-  Konstruktör, Konkrete Rådgivande Ingenjörer i Stockholm
-  Arkitekt enligt SAR
-  Besiktningsman Team T, Jorma Tarri Godkänd enligt SBR
-  Allt byggavfall källsorteras.

Vi innehar miljöcertifiering och certifikat för heta arbeten samt innehar yrkesbevis

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.